"Nire Web" digitalizazio-programa Euskadiko ETE eta autonomoentzat.

Estado: Plazo de presentación de solicitudes del Programa de Digitalización «Nire Web» para Pymes y Autónomos en el País Vasco cerrado (01/07/2021 – 31/07/2021)

Digitalizazio Programari buruzko oinarrizko informazioa

Xedea

Informazioaren eta komunikazioaren teknologien arloko txikizkako euskal merkataritzari kalitatezko tresna digitalak emateko oinarriak ezartzea: web-orriak edo webguneak sortzea edo berritzea , bereziki norberaren konturako langileei edo autonomoei, mikroenpresei eta enpresa txikiei, COVID-19aren eragina minimizatzeko eta ahalik eta lasterren merkataritza-jarduerari birbultzada ematea .

Prestazio ekonomikoa

 • Egin beharreko proiektu bakoitzaren balio nominala 3.000 eurokoa da.
 • Proiektu bakoitzaren gastu-aurrekontua ez da inola ere izango 5.000 euro baino handiagoa.
 • El 70% de los gastos de Mantenimiento del Servidor Virtual Privado y del dominio web están cubiertos por el programa. El montante restante de estos gastos deberá ser financiado por la entidad solicitante. Estos gastos ascenderán a un total de 25€ mensuales (30€ para dominios .eus), IVA no incluido. 
 • Si la entidad solicitante cesa su actividad no tendrá ninguna obligación económica con NireWeb: ni el coste de realización de la página web ni las cuotas de mantenimiento pendientes hasta la finalización del contrato deberán ser abonadas.

Euskadiko ETEak (enpresa txiki eta ertainak)

Mikroenpresak, enpresa txiki eta ertainak eskabidea egiteko unean merkataritza-jarduera garatzen ari direnak.

Definizioak:

* Enpresa : jarduera ekonomiko bat egiten duen edozein erakunde, edozein dela ere haren forma juridikoa.

* Mikroenpresa, enpresa txiki eta ertaina (ETE ): 250 pertsona baino gutxiago okupatzen dituen enpresa, urteko negozio-bolumena 50 milioi eurotik gorakoa ez duena edo urteko balantze orokorra 43 milioi eurotik gorakoa ez duena.

* merkataritza-jarduera : helburu horrekin erositako produktuak edo salgaiak merkatuaren esku jartzea, haien funtsezko aldaketarik gabe, bai eta ekoizleek, artisauek edo industrialek zuzenean eta esklusiboki azken kontsumorako ondasunak saltzea ere, hau da, ekoizpen-, merkaturatze- edo hirugarrenei zerbitzuak emateko prozesuetan integratzeko ez direnak.

Enpresaburu indibiduala edo autonomoa

Los autónomas y autónomos cuya actividad principal, en cuanto al volumen de negocio, sea comercial.

Web orri bat sortzeak edo berritzeak honako hauek hartzen ditu barne::

 1. Web-diseinu profesionala gailu guztietara egokituta (ordenagailuak, smarthphoneak, tabletak)
 2. SEO posizionamendua Googlerentzat optimizatua (Google bilaketetan lehen posizioak hartzeko webgune optimizatua)
 3. Ostatua zerbitzari birtual pribatu batean, edukia kargatzeko abiadura handiarekin
 4. SSL segurtasun-ziurtagiria nabigatzailearen eta zerbitzariaren artean datu zifratuak transferitzea ahalbidetzen duena
 5. Aldizkako segurtasun-kopiak plataforma eraso informatikoetatik salbu mantentzeko
 6. Arreta teknikoko zerbitzua webgunea sortzeko edo berritzeko prozesu osoaren aurretik, bitartean eta ondoren
 7. Web Analitika bisita-kopurua, erabiltzailearen batez besteko iraupena eta gehien bisitatutako orrialdeak ezagutzeko, datu horiek webgunearen etengabeko jarraipena eta hobekuntza egiteko erabiliko dira.

Informazio gehiago hemen

Programaren erakunde onuradunak konpromiso hauek hartzen ditu:

 1. Zerbitzari Birtual Pribatuaren eta web-domeinuaren mantentze-gastuei dagokien zatia ordaintzea, hiru hilean behin, sei hilean behin edo urtean behin, komeni zaionaren arabera, gutxienez 24 hilabetez, web-orria martxan jartzen denetik aurrera.
 2. Teknikariari orria sortzeko ematen dion informazio guztia, irudiak eta edukia, egiazkoa izatea eta enpresaren errealitatearekiko distortsiorik ez izatea.

Web-garapeneko eta diseinu grafikoko teknikariak:

 • David – 678 06 41 79
 • Daniel – 662 18 78 89

Horario de atención al público:

Astelehenetik larunbatera: 9:00 – 13:00/15:00 – 20:00

Email-a: info@nireweb.es

Eskaera eta tramitazioa

Aurkezteko epea

El plazo de presentación de solicitudes del Programa de Digitalización de Pymes y autónomos se iniciará el 1 de Julio de 2021 y finalizará el 31 de Julio de 2021.

Ez dira onartuko sarrera-ordua eskaerak aurkezteko azken eguneko 23:59:59 baino geroagokoa duten eskabideak.

OHARRA: Ehun (100) eskaera baino gehiago izanez gero, lehentasuna emango zaie eskaerei, iristen diren ordenaren arabera (betiere baldintzak betetzen badituzte).

Entregatu beharreko dokumentazioa

Ez da inolako dokumenturik behar, titularraren informazioa baino ez. Informazio hori modu telematikoan emango da eskabidearen inprimakian. 

Programa onartzea
 

1.- Programaren enpresa onuradunek onartu egin behar dute. Beraz, web-orria eman zaiela jakinarazten dien jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, hamar (10) egun balioduneko epean, onuradunek jakinarazi behar dute programan parte hartzea onartzen dutela, eta beren web-orria garatzeko edo berritzeko kontratua sinatu behar dute.

2.- Enpresa onuradunak epe horretan onarpenik aurkezten ez badu, programari uko egiten diola ulertuko da.

 • Garatu beharreko proiektuaren jabetza intelektualari lotutako elementuen ustiapen-eskubideen titularra izatea.
 • Enpresa txiki eta ertain (ETE) edo enpresaburu indibidual edo autonomo gisa kalifikatzeko behar diren baldintzak betetzea
 • Egoitza Euskadin izatea
 • Epai irmo baten bidez zehapen penalik edo administratiborik ez izatea.
 • Itzulketa- edo zehapen-prozeduraren batean sartuta ez egotea.
 • Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan xedatutakoa betetzea.
 1. Rellene el formulario de la solicitud (ubicado en la parte inferior de esta misma página). También es posible tramitar la solicitud por vía telefónica (teléfonos ubicados en «Información de contacto»).
 2. Se procederá a estimar si las solicitudes son aceptadas o no. Se aceptarán las cien (100) primeras solicitudes que cumplan los requisitos indicados previamente.
 3. Eskabideak aurkezteko epea amaitu eta astebeteko epean gehienez ere, formulario (telefonoa edo posta elektronikoa) helbidean emandako bitartekoen bidez zure eskaera onartu den jakinaraziko zaizu.
 4. Onartuz gero, web-orriko kontratua formalizatzeko eskaera jasoko duzu. Eskabidea sinatuta bidali beharko duzu hamar (10) egun balioduneko epean, web-orria eman zaizuela jakinarazten zaizuen jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, helbide elektroniko honetara: info@nireweb.es
 5. Zurekin harremanetan jarriko gara telefonoz edo posta elektronikoz, Euskal Autonomia Erkidegoko ETEak eta Autonomoak Digitalizatzeko Programaren barruan zure webgunea garatzeko edo berritzeko.

Eskabide-inprimakia